Pomoc dla Ukrainy

Nasze centrum oferuje bezpłatną rehabilitacje i konsultacje dla dzieci niepełnosprawnych przybywających z objętej wojną Ukrainą (status uchodźcy z Ukrainy).

Aby się zapisać

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny w języku Ukraińskim i Rosyjskim wypełnić i przesłać mailem. W odpowiedzi wyślemy ci dostępne terminy i informacje o możliwych terapiach.

Szczegóły

Aby dowiedzieć się szczegółów możesz skontaktować się z Naszą koordynatorką w godzinach 10:00-12:00.


Наш центр пропонує безкоштовну реабілітацію та консультації для дітей з обмеженими можливостями, які приїхали із охопленої війною України (статус біженця з України).

Щоб зареєструватися

Будь ласка, завантажте форму заявки українською та російською мовами, заповніть її та надішліть онлайн. У відповідь ми надішлемо вам вільні дати та інформацію про можливі терапії.

Деталі

Для більш детальної інформації ви можете зв'язатися з нашим координатором. Години роботи 10:00-12:00.


Наш центр предлагает бесплатную реабилитацию и консультации для детей с ограниченными возможностями, приехавших из охваченной войной Украины (статус беженца из Украины).

Чтобы зарегистрироваться

Пожалуйста, скачайте форму заявки на украинском и русском языках, заполните ее и отправьте онлайн. В ответ мы вышлем вам свободные даты и информацию о возможных терапиях.

Подробности

Для получения более подробной информации вы можете связаться с нашим координатором. Часы работы 10:00-12:00.


Karina Rudnieva
+48-506-922-370