Neurorehabilitacja Twarzoczaszki AWI moduł II

Techniki oraz narzędzia terapeutyczne zaprezentowane w tym module są uzupełnieniem kompleksowej pracy zaprezentowanej podczas modułu I.

Są to wybrane techniki, które na co dzień używam w swoim gabinecie. To czego się nauczycie na module 2 pozwoli na szersze spojrzenie i głębsze oddziaływanie na problemy nie tylko oro-facjalne, ale między innymi odruch ustalenia głowy, przełykania, odkrztuszania i wiele innych funkcji senso-motorycznych.

Będzie to również uzupełnienie dla strategii prezentowanych na poprzednim module. Zestawienie wszystkiego pozwoli na lepsze planowanie długofalowej pracy terapeutycznej oraz zwiększy elastyczność terapeuty przy doborze technik do konkretnego przypadku.

W ramach szkolenia

  • podstawowe informacje o budowie i funkcjach uszu
  • nerw przedsionkowy, ślimakowy i błędny, ich wpływ na układ proprioreceptywny - techniki pracy z uchem, masaż
  • podstawowe informacje o bruzdach, zakrętach mózgowia
  • szwy czaszkowe i techniki pracy na szwach
  • techniki pracy na strefach czaszkowych pobudzających konkretne obszary i funkcje mózgu
  • techniki pracy z szyją w obszarze przednim, bocznym i tylnym
  • techniki mobilizacji rdzenia przedłużonego
  • techniki masażu głowy i pracy z punktami cząstkowymi
  • kilka technik powięziowych oraz pracy z punktami spustowymi w obrębie szyi i głowy

Czas trwania 6-8 godzin

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale z zakresu pracy ww. technik.