Turnus Stacjonarny


Dlaczego warto wybrać nasz turnus ?

 • Nasze turnusy stacjonarne odbywają się w kameralnych warunkach 4-6 dzieci.
 • Wszystkie terapie odbywają się indywidualnie i są dobierane do potrzeb i możliwości naszych pacjentów.
 • W zależności od wieku, jak i rodzaju schorzenia dobieramy optymalny program, jak i czas terapii.
 • W pobliskim sąsiedztwie  istnieje możliwość zakwaterowania.
 • Dzięki rodzinnej atmosferze, oddanym terapeutom  i przyjaznym wnętrzom, dzieci czuja się bardzo dobrze i szybko nawiązują relację z terapeutą.
 • pozostajemy do Państwa dyspozycji równiez po turnusie, dzielimy sie naszymi uwagami z terapeutai którzy na co dzień wspólpracuja z Państwa dzieckiem.

Turnusy stacjonarne skierowane są do dzieci
z następującymi wyzwaniami:

 • uszkodzenia CUN
 • niepełnosprawność ruchowa i intelektualna
 • MPD
 • Autyzm
 • zespół Aspergera
 • zespoły genetyczne m.in. Zespół Down'a, Wolfa-Hirschorna, Angelmana, Koci Krzyk, Aperta, Williamsa i inne
 • zaburzenia emocjonalne
 • opóźnienia psycho-ruchowe
 • dyslekcja, dyspraksja
 • epilepsja

Podczas turnusów stacjonarnych można skorzystać
z następujących terapii:


Możliwość wydłużenia turnusów do 6, 10, 14 dni
– należy pamiętać, że weekend jest zawsze wolny od zajęć.

Na naszych turnusach mogą Państwo umówić się z przedstawicielem Firmy Akson w celu doboru i przymiarki sprzętu ortopedycznego.  

W przypadku odwołania turnusu w terminie od 5 - 0 dni przed planownym turnusem opiekun pokrywa koszty 15% ceny turnusu. W przypadkach losowych i rezygnacji z turnusu podczas jego trwania, opiekun pokrywa koszty za wykorzystane zajęcia, plus 30% za niewykorzystane zajęcia.

Turnusy profilowane


Przykładowe zajęcia:

Turnus pod kątem dzieci z MPD i uszkodzeniami ośrodków ruchowych

Czas trwania: min. 5 dni

 • 1,5h rehabilitacja neurofunkcjonalna ( FLK, PNF i wiele innych)
  lub 1,5 do 2,5 h rehabilitacji w kombinezonach Spidersuit, Therasuit
 • zajęcia z zakresu korekcji tkanek miękkich; FDM, terapia manualna
 • zajęcia z zakresu świadomości ruchu i ciała; Feldenkraise, Bowen
 • Bańki Haci

Turnusy pod kątem neurologopedycznym / logopedycznym / sensorycznym

ukierunkowane na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami sensorycznymi, opóźnieniami psychoruchowymi

Czas trwania: min. 5 dni

 • neurologopeda/logopeda - 2 dziennie, praca neurologopedyczna, masaż neurologopedyczny, nauka jedzenia i/lub picia, stymulacje lewopołkulowe, komunikacja alternatywna AAC
 • neurorefleksologia twarzy, rąk i stóp
 • integracja sensoryczna

Dodatkowo:

 • Czas jak i ilość zajęć dostosowane indywidualnie do potrzeb i wieku dziecka, indywidualana wycena.
 • Możliwość skorzystania z terapii mikropolaryzacji wg profesora Sheliakina.
 • Wszystkie terapie indywidualne.
 • Możliwość zakwaterowania.

 

Koszty.

Turnus wyceniany jest indywidualnie w zależności od ilości zajęć i czasu trwania.