Touch & Thrive


Zintegrowana terapia taktylna dla rozwoju i zdrowia

autorskie szkolenie Piotra Hawryluk i Shaoern Huang

Touch & Thrive to szkolenie, które daje szansę poznania i doświadczenia różnego rodzaju terapeutycznego dotyku dla poprawy jakości życia.

Kombinacja słów: Touch [dotyk] i Thrive [dobrze się rozwijać, kwitnąć, prosperować, wzrastać] jest hasłem szkolenia, podczas, którego dowiecie się, że dotyk to niezwykła, podstawowa i nieustająca forma komunikacji człowieka ze światem zewnętrznym i samym sobą.

Dzięki zintegrowanemu modelowi pracy i uniwersalności różnych technik dotykowych, absolwent szkolenia nauczy się jak ich użyć w zależności od terapeutycznych potrzeb, pomagając sobie, swojej rodzinie i innym osobom.

Cele szkolenia

  1. Przedstawienie podstawowych zagadnień naukowych związanych z funkcjonowaniem systemu somato-sensorycznego
  2. Przedstawienie rozwoju i drogi integracji układu taktylnego od narodzin do wczesnego dzieciństwa
  3. Nauka i zrozumienie jak poprawnie i kiedy stosować proponowane techniki terapeutyczne
  4. Uczestnik będzie zdolny użyć technik dotykowych na sobie, swoich bliskich i pacjentach z różnymi wyzwaniami rozwojowymi

Do kogo kierujemy szkolenie?

  • pracowników służby zdrowia
  • pedagogów
  • nauczycieli
  • opiekunów
  • rodziców