Temprana - Trening dla Rodziców


Szkolenie rodziców/opiekunów

Zapraszamy na całościowe szkolenie dla rodziców/opiekunów z zakresu Temprany, program i szkolenie, dopasowane indywidualnie do dziecka. Czas szkolenia dopasowywany równiez indywidulanie. Możliwośc połaczenia szkolenia z turnusem dla dziecka.

Istnieje również możliwość dojazdu do Państwa do domu i przeprowadzenie szkolenia wszystkich członków rodziny w domu.

Przebieg szkolenia

  • całościowa diagnoza dziecka z zakresu Temprany (odbywa sie przed rozpoczeciem szkolenia), ułożenie indywidualnego programu.
  • rodzice uczestniczą w szkoleniu przez 4-7 godzinny dziennie przez 3- 5 dni. Uczą sie całego programu z zakresu Temprany dostosowanego do ich dziecka
  • podczas szkolenia pracują z terapeutą ucząc sie na sobie, pózniej pracuja z dzieckiem, tak by w pełni opanowali umiejętność wykonywania terapii 

Co obejmuje program

  • program obejmuje pracę z twarzą, stopą i ręką, oraz dodatkowe wskazówki i programy ułożone przez terapeutę z zakresu dodatkowych metod terapeutycznych
  • otrzymują pełny program do pracy w domu
  • podczas pierwszego roku terapii, konsultacje odbywają sie co 3 miesiące mają one na celu, sprawdzanie przez terapeutę postępów i modyfikowanie programu
  • cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań

Zajęcia

Podczas szkolenia rodziców z Temprany w połaczeniu z turnusem dla dziecka. Dziecko uczęszcza na zajęcia terapeutyczne 4h dziennie w pierwszych 3 dniach, w kolejnych 2 dniach pracuje 2h z rodzicem pod okiem terapeuty i ma 2h zajęć indywidualnych.

Koszty

Terapia Temprana wymaga ogromnej systematyczności i jest długoterminowa (przynajmniej 3 razy w tygodniu), dlatego zajmujemy się szkoleniem opiekunów/rodziców, tak by sami mogli stać się terapeutami dla swoich podopiecznych, dzięki czemu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów terapii.

W szkoleniu mogą uczestniczyć inni członkowie rodziny (cena nie ulega zmianie).

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie.