Szkolenia


Formy szkoleń, które oferujemy maja na celu przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby móc samodzielnie wspierać rozwój swojego dziecka w domu. Szkolenia kierujemy do rodziców, opiekunów jak rownież terapeutów.

Nasze szkolenia są przygotowane
z najwyższa starannością

  • maja adekwatne niska cenę do oferowanego programu szkolenia
  • układanie są indywidualnie pod dana osobe lub grupe jesli chodzi o czas, obszerność  materiału, możliwości terapeutyczne

Terapia AWI®
strategie postępowania

W zależności od deficytow i rożnych zaburzeń u dzieci
mamy do zaproponowania nastepujace szkolenia


Temprana®
szkolenia indywidualne opiekunów

Wspieranie rozwoju
u dzieci najmłodszych 0-2

Touch and Thrive
zintegrowana
terapia taktylna

Afazja
zaburzenia korowe