Francine DesRosiers


Z wykształcenia jest terapeutką zajęciową; od 1988 r jest członkinią .... z Quebecu w Kanadzie. Przez 5 lat pracowała w placówkach szkolnych i ośrodkach opieki społecznej dla osób do 20 roku życia z wyzwaniami poznawczymi i ruchowymi. W międzyczasie w 1998 r założyła własną praktykę i z sukcesem pracuje do dzisiejszego dnia z osobami, głównie z dziećmi z zaburzeniami jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa i poznawcza, problemy w zachowaniu i uczeniu się, ADHD i ADD, lęki.

Wielokrotnie występowała na konferencjach i dawała prezentację na temat usprawniania i przystosowania niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Od 1997 jest praktykiem i trenerem kierunku (Snoezelen) Sali doświadczania Świata. Ponad to posiada licencję projektanta sali doświadczania świata na potrzeby szkół specjalnych, ośrodków terapeutycznych lub prywatnych osób. Rozwija swe zainteresowania dotyczące plastyczności i możliwości ludzkiego mózgu. Na co dzień w swojej pracy oprócz tradycyjnych narzędzi integracji sensorycznej używa: technik głębokiego masażu Wilbarger, metody Padovan (ruch, mowa, myślenie - neurofunkcjonalne przeorganizowanie mózgu), technik integracji odruchów niemowlęcych i integracji mózgu (BIT- brain integration technic).

Francine kieruje się ciepłym, naukowym i holistycznym podejściem z sukcesem docierając do możliwości dzieci.