Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo  – rozwojowa przedsiębiorstw typ projektów Bon na innowacje.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw typ projektów Bon na innowacje.

Tytuł projektu:

„Mobilny żyroskop jako innowacyjne rozwiązanie dla skutecznej rehabilitacji dzieci z upośledzeniem psychoruchowym”

 

Wartość projektu: 125 000,00 PLN
Dofinansowanie: 87 375,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie projektu technicznego, budowa prototypu i przetestowanie mobilnego żyroskopu rehabilitacyjnego służącego do terapii psycho-ruchowej dzieci niepełnosprawnych. Żyroskop będzie służył do rehabilitacji dzieci o masie do 25kg i wzroście do 140cm, w pozycji siedzącej z różnym poziomem niepełnosprawności.