Co jest wyjątkowego w UniqueCenter?


Filozofia rehabilitacji w UniqueCenter polega na integracji holistycznego podejścia Tradycyjnej Medycyny Dalekowschodniej i prozdrowotnych tradycji Zachodu łączących w sobie oryginalną koncepcję naturopatii, medycyny niekonwencjonalnej i naukowej medycyny zachodniej.

UNIQUECENTER powstało w 2009 roku. Zo­sta­ło za­ło­żo­ne przez małżeństwo rehabilitantów, państwo Hawryluk, którzy aktualnie są rodzicami 4 dzieci. Ich najstarsza córka Nell od urodzenia jest niepełnosprawna. 
Od samego początku wyróżniało ich unikalne podejście do pacjenta i rodzica polegające między innymi na skupianiu się na możliwościach rozwojowych dzieci, a nie na ich deficytach. 
 
Jesteśmy przekonani, że rehabilitacja przeprowadzona przyjaźnie, z szacunkiem, w warunkach akceptacji i docenienia, budzi ciekawości swojego ciała i otwiera możliwości rozumienia ruchu, co dalej procentuje znacznie szybszym, łatwiejszym i lepszym rozwojem. 
W naszej pracy eliminujemy wszelkie techniki wywołujące znaczny stres u dziecka.”
 
Każde dziecko objęte naszą terapią, ma stworzony indywidualny program terapeutyczny, który realizujemy w określonym czasie. Pierwsze rezultaty, w zależności od wyzwań, bardzo często widoczne są już po 2-10 dniach.
 
Poszukując i próbując różnych rehabilitacyjnych rozwiązań dla własnego dziecka, zaczęliśmy na stałe korzystać z metod uznanych i docenianych na całym świecie. 
Nasi terapeuci przygotowani są wielokierunkowo, co przede wszystkim daje im łatwość oceny możliwości każdego pacjenta, dobór najwłaściwszej metodyki oraz wyczucie procesu w pracy zespołowej.
 
Metody wiodące:
 
Neurofunkcjoalna rehabilitacja ruchowa - łącząca w sobie wiele technik stymulacji układu nerwowego, zmysłów i funkcjonalnego ruchu, dobierana zawsze indywidualnie do potrzeb i możliwości dzieci.
 
Temprana -neurorefleksologia twarzy- polegająca na głębokich masażach twarzy, przygotowujących do stymulacji zalecanych punktów nerwowych, neuronaczyniowych i akupunkturowych na twarzy. Uzupełniona o stymulację dłoni i stóp daje dużą dawkę neurologicznych bodźców. 
Tomatis ® - stymulacja słuchowa wykorzystująca drogę powietrzną i kostną, dla efektywniejszej, intensywniejszej, a zarazem nie inwazyjnej i łatwej stymulacji układu nerwowego. 
 
Mikropolaryzacja wg prof Sheliakina ®- uznana w krajach skandynawskich i Rosji, nieinwazyjna metoda stymulacji córy mózgowej oraz rdzenia kręgowego prądem o mikronatężeniu. Schematy stworzone przez profesora pozwalają na precyzyjną stymulację obszarów mózgowych i „pobudzenie” ich do działania. Prowadząc tą terapie od 2015 roku możemy zdecydowanie stwierdzić, że u 90 % pacjentów przynosi bardzo dobre rezultaty. 
 
Rehabilitacja w kombinezonach therasuit/Spisersuit ®- jest to metoda wspomagająca rehabilitację ruchową, oparta na technologii zapewnienia ciału ciągłego bodźca proprioreceptywnego, stworzonej pierwotnie dla kosmonautów przebywających w stanie ciągłej bezwładności. 
I innych :
FDM, Bowtech, Integracja Odruchów Niemowlęcych, Feldenkraise, Neurologopedia, Terapia ręki, Padovan, i wiele innych
 
Najważniejsze dla nas jest holistyczne ( całościowe spojrzenie na pacjenta ) 
Wspieramy rodziców, dzieląc się z nimi informacjami, na które warto zwrócić uwagę, jak właściwe odżywianie i dieta, diagnostyka EEG, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny diagnostyka przetwarzania słuchowego i wiele innych kwestii. 
 
W ubiegłym roku zostało zbudowany prototyp urządzenia do stymulacji przedsionkowego- błędnikowego, który aktualnie przechodzi testy i wkrótce trafi do rehabilitacji. Jest to nasze nowatorskie urządzenia mające służyć dzieciom głównie z uszkodzeniami neurologicznymi by zapewnić odpowiednia stymulację układu nerwowego przy braku pionizacji. 
 
Od­no­to­wu­jąc cią­głą po­pra­wę sta­nu zdro­wia na­szych pod­opiecz­nych, je­ste­śmy prze­ko­na­ni, iż suk­ce­sy ja­kie osią­ga­my po­le­ga­ją na od­po­wied­nim do­bo­rze tech­nik z sze­ro­kie­go spek­trum me­tod od­po­wia­da­ją­cych in­dy­wi­du­al­nym po­trze­bom pa­cjen­ta.