DZIECI TYPOWEGO ROZWOJU


Nasz model wspierania dzieci koncentruje się na rozwijaniu umiejętności w każdym aspekcie ich życia. Polega on na nauce rozwijania ciekawości do zdobywania nowych umiejętności i nowej wiedzy.

Naturalne i radosne podejście do maksymalnego wydobycia potencjałów Twojego dziecka.

Spontaniczny wzrost i rozwój zdrowego dziecka jest cudowny. Jako rodzic możesz ciągle zadawać sobie pytanie – jak wspierać rozwój swojego dziecka w sposób bezpieczny i motywujący.

Może przerastać Cię ilość sprzecznych porad i ilość różnych produktów, które obiecują dotarcie do zasobów rozwojowych Twojego dziecka.

Podejście UniqueCenter nie popiera prób przyspieszenia etapów rozwojowych. Zamiast tego dajemy łatwe do realizacji narzędzia codziennego funkcjonowania, które budzą mózg Twojego dziecka do aktywnej nauki, czyli do tego do czego jest on stworzony.

Pomagamy dobrać Twojemu dziecku takie rozwojowe aktywności, które idą w zgodzie z rozwojem mózgu dziecka. (w zgodzie z tym jak mózg dziecka rozwija się).

U nas masz zaszczyt i radość bycia świadkiem odkrywania nowych możliwości rozwoju i uczenia się swojego dziecka.

Wymagania mózgu budzące go do pracy:

  • świadomość ruchu (ruch to życie, ruch pomaga rozwijać mózg; mózg organizuje się przez ruch i odwrotnie mózg organizuje ruch)
  • włącznik uczenia się (zdrowo rozwijające się dziecko funkcjonuje na najwyższym poziomie „włączonym” uczeniu się. W jego oczach widać „iskrę”, jego ruchy są miękkie i jest pełen energii)
  • delikatność (subtelność)
  • zróżnicowanie
  • wolniej (szybko możemy robić tylko rzeczy, które dobrze już opanowaliśmy)
  • entuzjazm (mówi tobie co jest ważne
  • elastyczne cele (skupianie się na „nagrodzie” bardzo często jest przyczyną porażki)
  • wyobraźnia i sny (przez wyobraźnię twój mózg kreuje nowe rozwiązania, możliwości)
  • świadomość