Natalia Awksietijuk

muzykoterapia, dźwiękoterapia, logorytmika, terapia ręki