Marta Jaźwińska

office manager


WYKSZTAŁCENIE

Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek: surdopedagogika oraz nauczanie
wczesnoszkolne

KURSY/SZKOLENIA

  • PJM (Polski Język Migowy) - poziom A1 i A2
  • Bajkoterapia
  • Logorytmika dla Smyka
  • Teoria i praktyka EEG Biofeedback - I stopień
  • Neurorehabilitacja twarzoczaszki AWI - moduł I i II