Katarzyna Kmiecińska

logopeda, neurologopeda, terapeuta wcześniej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny


Wykształcenie i szkolenia

  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Kierunek: logopedia
  • Specjalizacja: neurologopedia wraz z wczesnym wspomaganiem rozwoju Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kierunek: pedagogika specjalna
  • Specjalizacja: Logopedia

Pozostałe kursy i szkolenia

  • Metoda werbo-tonalna - warsztaty. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej"
  • "Masaż Shantala, a rozwijanie mowy dziecka - podejście praktyczne"
  • "Jak zdiagnozować dwulatka? Karty Oceny Logopedycznej Dziecka we wczesnej interwencji logopedycznej
  • "Diagnoza profilowa (Test PEP-R) - wstępna ocena funkcjonowania dziecka
  • "Wczesna interwencja, model interdyscyplinarnego i kompleksowego wsparcia dzieci i rodziców w teorii i praktyce"
  • "Neuromowa, czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy

Zainteresowania

  • gra na instrumentach, teatr, sztuka, neurologia, surdologopedia, neurologopedia, zaburzenia mowy.