mgr Ewelina Mocarska

Psycholog, pedagog, specjalista komunikacji alternatywnej i wspomagające (AAC), w trakcie szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)


W swojej pracy skupiam się na zbudowaniu relacji z dzieckiem i rodziną. Moi pacjenci mówią, że tylko się bawię i gadam. ;) Specjalizuję się w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi. Duża część mojej pracy to budowanie indywidualnych systemów komunikacyjnych dzieci o złożonych potrzebach komunikacyjnych i dzieci niemówiących w oparciu o alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC).

Zapraszam na konsultacje dla dzieci i rodziców mające na celu ocenę rozwoju dziecka i dobór odpowiednich zabaw i zabawek stymulujących dalszy rozwój oraz wsparcie kompetencji rodzicielskich. Pracuje z dziećmi nad ich rozwojem społeczno emocjonalnym, świadomością niepełnosprawności. Wykonuje testy diagnostyczne dot. oceny rozwoju dziecka , diagnozy problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania. Zajmuje się diagnozą potrzeb komunikacyjnych i praca nad rozwijaniem kompetencji w oparciu o AAC.

Konsultacja dla pacjentów - pierwsze spotkanie odbywa się zawsze tylko i wyłącznie z rodzicem służy zebraniu wywiadu ustaleniu wspólnych celów terapii i planu działania, wyjątek stanowią sytuacje kiedy rodzic nie ma z kim fizyczny zostawić dziecka wtedy proszę go przed wizytą o wypełnienie kwestionariusza i pierwsze spotkanie jest już z dzieckiem).