Metoda bioakustycznej korekcji mózgu (BAK)

Jest to innowacyjna technika oparta na koncepcji samoregulacji naturalnych funkcji fizjologicznych.

BAK opiera się na wpływie sygnału akustycznego skoordynowanego z EEG w czasie rzeczywistym za pomocą aparatu Synchro-S. Metoda bioakustycznej korekcji mózgu jest unikalnym rozwinięciem rosyjskich naukowców z Instytutu Badań Medycyny Doświadczalnej Rosyjskiej Akademii Nauk, znanego z tworzenia terapii nielekowych, takich jak metody biologicznego sprzężenia zwrotnego (BFB), mikropolaryzacji przezczaszkowej i inne.

Kontynuując tradycje największej krajowej szkoły fizjologicznej, założonej przez naukowca I.P. Pavlov, grupa rosyjskich neurofizjologów, zasugerowała i eksperymentalnie potwierdziła terapeutyczny efekt sygnału akustycznego, zgodny z obecną aktywnością bioelektryczną mózgu. Odnotowano brak efektów ubocznych i dobra tolerancja procedur ze względu na fizjologiczny charakter procedury BAK. Uderzenie jest realizowane przez dźwięk zakresu słyszalnego przez naturalny kanał sensoryczny .

Obecnie metoda BAK jest aktywnie stosowana w leczeniu zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi, zaburzeń rozwoju mowy, upośledzenia umysłowego, w leczeniu chorób neurotycznych i psychosomatycznych, skutków organicznego uszkodzenia mózgu.

Słuchanie obrazu akustycznego własnego EEG w czasie rzeczywistym pomaga przywrócić funkcjonalny stan ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy spadek poziomu lęku, normalizacja częstotliwości i parametrów przestrzenno-czasowych aktywności bioelektrycznej mózgu. Podczas terapii BAK dochodzi do samoregulacji, głębokiej relaksacji badanych osób, czemu towarzyszy wzrost aktywności w fale Theta.
Przeprowadzono doświadczenia, w których wykazano wzrost poziomu serotoniny u osób uczestniczących w BAK. Wzrost wydalania serotoniny i brak zmian w poziomie katecholamin w osoczu krwi wskazuje, że prezentacja bodźców akustycznych skorelowanych z własną aktywnością bioelektryczną mózgu aktywuje głównie ośrodki przywspółczulne układu nerwowego.

więcej informacji ; Konstantinov K.V., Leonova M.K, - Państwowy Instytut Badawczy Medycyny Doświadczalnej RAMS, Petersburg, Rosja,

Obecnie metoda BAK jest aktywnie stosowana w leczeniu;

  • nadpobudliwości psycho-ruchowej
  • zaburzeniach koncentracji uwagi
  • zaburzeniach rozwoju mowy,
  • upośledzenia umysłowego,
  • w leczeniu chorób neurotycznych i psychosomatycznych,
  • u pacjentów z uszkodzeniami OUN
  • dzieci ze spectrum autyzmu