Intensiv Tur


Dlaczego warto wybrać nasz turnus ?

 • Nasze turnusy zorganizowane są w bardzo kameralnych grupach maksymalnie do 10-15 dzieci. Dzięki czemu jakość oferowanych terapii jest na najwyższym poziomie.
 • Z ogromną dbałością i starannością przygotujemy program turnusów. Tak by zajęcia oferowane na turnusach trafiły w potrzeby każdego uczestnika i przyniosły efekty.
 • Terapeuci współpracujący z nami na turnusach posiadają ogromne doświadczenie w swojej pracy, są wykształceni w zakresie kilku technik terapeutycznych, tak by w razie potrzeby móc modyfikować program i znaleźć jak najbardziej dopasowaną metodę do możliwości dziecka.
 • Podczas turnusu terapeuci odbywają spotkania, na których prowadzona jest tzw. „burza mózgów” odnośnie każdego dziecka, co owocuje jeszcze bardziej precyzyjnym podejściem terapeutycznym.
 • Staramy się współpracować z terapeutami z zagranicy i wprowadzać nowe metody pracy niespotykane w Polsce, a powszechnie wykorzystywane zagranicą np. Padovan, Bowen, Temprana.
 • Wszystkie terapie są indywidualne.
 • Wybieramy ośrodki o bardzo dobrym standardzie, posiadające baseny, realizujące indywidualne diety.
 • Przygotowujemy programy domowe, w oparciu, o które mogą Państwo kontynuować terapie w domu.
 • Nie mamy ograniczeń wiekowych.
 • Wszystkie zajęcia na turnusie trwają 45 min, z wyjątkiem aquaterapii – 30 min.
 • Jest możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zajęć tak, aby program był jak najbardziej optymalny.

Turnusy wyjazdowe skierowane są do dzieci
z następującymi wyzwaniami:

 • uszkodzenia CUN
 • niepełnosprawność ruchowa i intelektualna
 • MPD
 • Autyzm
 • zespół Aspergera
 • zespoły genetyczne m.in. Zespół Down'a, Wolfa-Hirschorna, Angelmana, Koci Krzyk, i inne
 • zaburzenia emocjonalne
 • opóźnienia psycho-ruchowe
 • dyslekcja, dyspraksja
 • epilepsja

Zajęcia w ramach turnusów wyjazdowych:

 • Temprana
 • Touch and Thrive
 • Dotyk dla Zdrowia
 • Neurologopedia
 • Metoda Bowena – Bowtech
 • Padovan
 • Logopedia
 • Zajęcia edukacyjne (wg różnych autorów, m.in. Gruszczyk - Kolczyńskiej i Zielińskiej)
 • Osteopatia
 • Aquaterapia wg Hallwick i Watsu
 • rehabilitacja ruchowa
 • PNF
 • NDT Bobath
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia ręki
 • Zintegrowana Terapia Taktylna
 • Neuro-odruchy twarzy wg Lone Sorensen,
 • Tomatis
 • Korekcja tkanek miękkich kręgosłupa

Standardowo każdy uczestnik ma 50 zajęć podczas 10 dni terapeutycznych. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zajęć.