Zajęcia edukacyjne


Mają za zadanie wspomagać rozwój intelektualny dziecka bez względu na wiek i rodzaj zaburzenia w zakresie:

 • percepcji i poczucia schematu ciała
 • percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo - ruchowej
 • rozwoju mowy biernej i czynnej
 • rozwoju myślenia
 • wiedzy o otaczającym świecie i samoobsługi

Zajęcia przygotowane są w oparciu o diagnozę dziecka, na miarę jego możliwości intelektualnych, oscylujące w strefie jego najbliższego rozwoju.

Wspomaganie rozwoju umysłowego warto rozpocząć już nawet u kilkumiesięcznego dziecka z grupy ryzyka, nigdy nie jest też za późno, aby dziecko posiadło nową umiejętność.

 

W czasie zajęć edukacyjnych w zależności od potrzeb pacjenta wykorzystuje się takie metody jak:

 • wczesne wspomaganie rozwoju wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • zabawy fundamentalne
 • program „Dotyk i komunikacja” wg Ch. Knill’a
 • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • terapia pedagogiczna