Touch & Thrive

Zintegrowana Terapia Taktylna


Jedną z najczęstszych odmian zaburzeń sensorycznych u dzieci ze specjalnymi potrzebami jest nad lub podwrażliwość dotykowa. Zaburzenia dotykowe jest to tendencja do reagowania negatywnie i emocjonalnie na dotyk. Dzieci z obronnością dotykową są wrażliwe na dotyk i mogą być przytłoczone nawet zwykłymi, codziennymi wydarzeniami z życia i ich aktywności.

Terapia ta, to metoda pracy z dziećmi z trudnościami w psychoruchowym rozwoju. Aktywizuje ona rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego poprzez stymulację „zmysłu dotyku”, czyli receptorów, wykorzystując neurologiczne zasoby aktywności ruchowej organizmu.

Rozwiązanie jakiego używamy w Uniquecenter adresowanym do dzieci z nad lub podwrażliwych jest stosowanie terapii regulującej system taktylny. Używamy, głębokich ucisków, gładzenia, aktywizowania wzorców ruchowych i stymulacji mięśniowej w celu obniżania obronności dotykowej. Aby terapia ta była skuteczną, jesteśmy cały czas świadomi znaczenia budowania zaufania i relacji z dzieckiem.

Na co wpływa zintegrowana terapia taktylna?

 • Regulację i normalizację odbioru dotyku
 • Zrównoważenie napięcia mięśniowego
 • Wspieranie procesów integracji sensorycznej
 • Głęboki relaks
 • Kształtuje świadomość kinestetyczną

Przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami

 • porażenia mózgowe
 • autyzm
 • zachowania agresywne
 • lęki i fobie
 • opóźnienia w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • trudności w nauce
 • zaburzenia mowy