Rehabilitation


Rehabilitacja ruchowa prowadzona przeze Joannę Chomicz skoncentrowana jest w dużej mierze na metodzie PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)

Strategia terapii to:

  • Globalna obserwacji dziecka
  • Doskonalenie koncentracji i zapamiętywania(nauczanie)
  • Intensyfikowanie kontroli i opieki w okresach przyspieszonego wzrastania dziecka
  • „zejście" do poziomu dziecka

Planując terapię szczególną uwagę zwraca się na:

  • Struktury i funkcje organizmu(zakresy ruchu w stawach, siła mięśniowa, napięcie mięśni, czucie powierzchowne i głębokie, wzrok, słuch)
  • Aktywności(zmiany pozycji, zadania ruchowe w różnych pozycjach)
  • Uczestniczenie w życiu (samodzielność)

PNF jest globalną i kompleksową metodą: każdy zabieg skierowany jest do człowieka jako całości, a nie skupia się tylko na jednostkowym problemie czy pojedynczym fragmencie ciała.

W terapii zawsze koncentruję się na mobilizacji rezerw czynnościowych pacjenta bazując na pobudzeniu niewykorzystanego potencjału pacjenta. Moje podejście jest zawsze pozytywne, co oznacza, że zawsze wzmacniam i wykorzystuję to co pacjent może zrobić, tak na poziomie fizycznym jak i umysłowym. Głównym celem każdej terapii jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu najwyższego poziomu funkcjonalnego. Aby taki poziom uzyskać integruję zasady kontroli ruchu i nauczania motorycznego.