Integracja Sensoryczna (SI)


Co to jest integracja sensoryczna? - Jako metoda terapii

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

Terapia SI pomaga dzieciom, które:

  • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
  • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy,  trudności z utrzymywaniem równowagi)
  • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
  • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi
  • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
  • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności
  • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe
  • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
  • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy)

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI.

Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.