Bal-A-Vis-X®


Balance/Auditory/Vision eXercises
integracja umysłu i umysłu z ciałem

Jes to seria około 300 ćwiczeń, które w większości wykonywane są przy użyciu worków wypełnionych piaskiem i / lub specjalnych piłek racquetballs często, dodatkowo stojąc na desce do balansowania.

Ćwiczenia wymagają tysięcy przekroczeń linii środka ciała w trzech wymiarach, w stałym rytmie, z wyraźnym fundamentem słuchowym, wykonywane w odpowiednim tempie, które naturalnie wynika z konkretnych technik fizycznych.

Ten starannie modulowany system ćwiczeń może w każdym momencie stać się bardziej skomplikowanym lub jeśli istnieje taka konieczność bardziej uproszczonym, jak to jest w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami.

Jakie korzyści przynosi Bal-A-Vis

  • pozwala całemu układowi ciała i umysłu, doświadczyć symetrycznego przepływu impulsów nerwowych angażując wszystkie płaty mózgowia, móżdżek i korę czuciowo- ruchową (sensomotoryczną) jednocześnie
  • program uczy współpracy w grupie, promuje poczucie wyzwania, wspólnej nauki i odpowiedzialności
  • treningu skupienia
  • zwiększenie koncentracji uwagi i szybkości w podejmowaniu decyzji
  • Synchronizację i koordynuje całościowo ciało i umysł