Ma bardzo pogodne usposobienie co sprawia, że dzieci szybko nawiązują z nią kontakt. Jest osobą bardzo cierpliwą, konsekwentną i wymagającą, co przynosi rezultaty i zadowolenie zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Olga ObsznajczykLogopeda - posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Cechuje ją ogromna empatia i cierpliwość. Z Uniquecenter związana jest od 5 lat. Jest niezwykle pogodną i wesołą osobą, dlatego dzieci uwielbiają prowadzone przez nią zajęcia. W naszym Centrum, oprócz terapii logopedycznej, prowadzi również zajęcia z terapii ręki, edukacji, stymulacji systemu taktylnego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki , magister filologii polskiej ze specjalnością w zakresie logopedii. Posiada przygotowanie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie studiuje Neurologopedię Kliniczną z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przez 2 lata pracowała jako konsultantka metody A. Tomatisa i terapeutka wspomagająca przy pracy multimedialnym programem Fast ForWord w Centrum Audio - Psycho - Fonologii ESPACE. Terapeutka na turnusach wyjazdowych i osoba współuczestnicząca w szkoleniach z zakresu metody treningu słuchowego A. Tomatisa. Od 6 lat współpracuje jako logopeda z Ośrodkiem ,, Acentrum", od niedawna z Centrum Terapii i Rozwoju ,, Indygo". Bierze udział w turnusach wyjazdowych na terenie całego kraju w charakterze logopedy, pracując z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi . Posiada duże doświadczenie w pracy z małymi pacjentami z : autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dyslalią, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, rzadkimi zespołami genetycznymi ( Williamsa, Jouberta, zPradera – Willego, Wolfa-Hirschhorrna, Angelmana) oraz problemami żywieniowymi.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • "Szkolenie I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej."
 • "Anatomia, fizjologia i patologia słuchu i równowagi u dzieci".
 • "Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych , motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT- Bobath "
 • "Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt".
 • "Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka".
 • "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej".
 • "Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych".
 • "Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania" .
 • "Terapia ręki"
 • "Terapia ręki / II stopień- szkolenie uzupełniające dot. pracy z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością"
 • "Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
 • "Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block".
 • "Diagnoza i terapia dyskalkulii, specyficznych trudności w nauce matematyki"