Touch for Health


Touch For Health is a therapy that combines conventional and traditional Chinese medicine

The therapy was created in connection with the discovery of Dr. Goodheart, who noticed that the unsustainable neuro-lymphatic and neuro-vascular points affect the muscles. Muscles are a signal to the analysis of our state of health, which continues to be seen as mental, emotional and physical health.

Touch For Health is considered the first truly simple and holistic system of health care.

Na czym polega diagnoza

Diagnoza stanu zdrowia naszego organizmu odbywa się tu na podstawie sygnałów wysyłanych przez mięśnie. Badane mięśnie określają się nam jako słabe lub mocne. Konkretnym mięśniom przyporządkowane są konkretne meridiany i organy. Stan meridianu i organu wpływa na stan mięśni. W wypadku zakłóceń pracy organu i meridianu mięsień osłabia się, a my umiemy go diagnozować, wzmacniać i wzmacniać przypisany do danego meridianu organ.

Diagnoza pozwala dokonać szybkiej oceny energetycznej i fizycznej organizmu.

Cel i założenia terapii

Nie możemy zapominać, że jesteśmy istotą energetyczną. Najpierw występują zaburzenia w systemie energetycznym, a dopiero potem występuje dolegliwość fizyczne.

Dzięki Dotykowi Dla Zdrowia możemy kontrolować nasz system energetyczny, porządkować go i nie dopuszczać do chorób fizycznych lub w stanie zaawansowanym wspierać organizm do walki z chorobą.

W Dotyku Dla Zdrowia zwracamy też uwagę na odżywianie, gdyż także ono jako nieprawidłowe obciąża nasze mięśnie, następnie energię w meridianach i w efekcie końcowym konkretne organy.

W Dotyku Dla Zdrowia skupiamy się nad całą osobą. Ważne są wszystkie odczucia. Zastanawiamy się też nad aspektami psychologicznymi, emocjami i innymi okolicznościami, które dodatkowo osłabiają organizm. Nasze ciało zawsze dąży do osiągnięcia równowagi.

Jak działa?

  • Dotyk Dla Zdrowia wspomaga nasze ciało gdy blokad jest już za wiele.
  • Dotyk Dla Zdrowia jest systemem naturalnego dbania o zdrowie, który łączy elementy medycyny konwencjonalnej i chińskiej. Poprzez zastosowanie szeregu delikatnych i prostych technik skutecznie przyczynia się do poprawy zdrowia, polepszenia samopoczucia oraz wzrostu witalności.